هیرسا تنها برگزار کننده دوره های آموزشی کروماتوگراف و آنالایزرهای زیمنس با تاییده ومدرس رسمی شرکت زیمنس

شامل :

  • Siemens MAXUM edition II
  • Siemens ULTRAMAT 23/6
  • Siemens CALOMAT 6/62
  • Siemens FIDAMAT 6
  • Siemens OXYMAT 6/61/64
  • Siemens MicroSam
  • Siemens SITRANS CV
  • Siemens FLK gas sample probe


DESCRIPTION

01
Siemens Gas Chromatography Training course

M1: Operators Training

Course contains:

Physical structure and electronic design of MAXUM process gas chromatograph – Analytical functions – Hardware modules, electronic, analytical

• The workstation and structure of the software – Devices for networking – Configure the PC

• Networking – Adresses, IP, Loop, Unit – Ethernet, DataNET –

• MAXUM database – MAXUM table edtor – MMI, online operation – I/O tables, alarms – The *.amd file, backup and restore

• Operating offline with EZ-Chrom – Application – Sequences, methods – Peak tables and integration parameters

• Documentation, data sheet and nomenclature

• Valves: Model 50 and Liquid injection valve

• Applets and use of detectors

• Column switching

• Electronic pressure regulators and flow ajustment

• Development of a method

Duration: 4 days- 32 Hours

With official Certificates

02
Siemens Gas Chromatography Training course

M2: Maintenance Engineers 

Course contains:

Create and configure input/output functions

• Alarms and limits – Input/output functions and alarms – What is necessaray to create an alarm – Results, limits and messages/alarms

• Read MaxBasic programs – Parameter links to MaxBasic programs.

• Structure of OPC and Maxum Modbus address table – Client/Server and Host.

• Install and use of open database communication

• The *.csv file

• Hyper terminal

• Text file and software upgrade

Duration: 4 days- 32 Hours

With official Certificates

03
GC-TRAINIG-MAXBASIC

M3: MAXUM GC MAXBASIC PROGRAMMING

Introduction and Prerequisites

Development Environment

Testing on the Workstation

Connecting to the database

Setting Input Parameters

Running the Program

Downloading and Testing on the Maxum

Working with the Program Table

Scheduling MaxBasic Programs to Run

Frequency/Time of Day Event

MaxBasic programming(variables,Datatypes, Arrays Commands)

Extracting Information from the Database

Setting Database Attributes from MaxBasic

Snapshot ,Dynase

Recordset Navigation

Changing information in the Database

Setting Database Attributes from MaxBasic

Using Table and Dynaset Objects

Using SQL Update

Duration:5 days 40 Hours

With official Certificates

04
GC-TRAINIG-M4

M4: MAXUM GC  COMMUNICATION NETWORKS

Maxum communication protocols,

Remote I/Os

Setting up and running:

Modbus,

Ethernet,

ANCB,DATANET

MAXUM OPC server

Networking of  MAXUM GC and other components.

Duration:2.5 days- 20 hours

With official Certificates

05
GC-TRAINIG-M5

M5: MAXUM GC  ADVANCED USER AND  REPAIR TECHNICIANS

Create and configure input/output functions

Alarms and limits – Input/output functions and alarms – What is necessaray to create an alarm – Results, limits and messages/alarms

Structure of OPC and Maxum Modbus address table – Client/Server and Host.

Install and use of open database communication

The *.csv file • Hyper terminal

Text file and software upgrade

Duration: 2.5 days- 20 hours

With official Certificates

06
MICROSAM GC or SITRANS CV   Training

The training on site is planned as follows:

training for supervisors and technicians – 1 group of 6 attendees

Duration : 4 Days

Course contents:  

MICROSAM system Overview

System Manager Overview

MICROSAM Hardware Overview

LIVE T  Valve Theory

MICROSAM  Analytic Module

System Addressing & Resources

Advance EZChrom Software

Human Machine Interface

MICROSAM APPLICATIONS

Duration: 2.5 days- 20 hours

With official Certificates

07
Basic Gas Chromatography

The training on site is planned as follows:

training for supervisors and technicians – 1 group of 6 attendees

Duration: 1 day, 8 hours

Course contents:

What is a Chromatograph ?

Chromatography principles

Chromatography Columns

Principles of Separation

Types of Sample Valves

Types of Detectors

Analytical Techniques

Sampling Systems

Duration: 1 days- 8 hours

With official Certificates

08
ULTRAMAT 6 intensive  NDIR Gas Analysers

Prerequisites

General basic knowledge in gas analysis.

Target:

• This training class is for personnel from instrumentation who have already basic knowledge in industrial

analysis and who are responsible for the uptime of analytical equipment, personnel in charge of preventive

maintenance and basic repair jobs.

• The attendee will know how to start up a continuous gas analyzer, will know how to work with the control panel

to assure normal operation of the instrument.

• The attendee will be able to evaluate parameters that might influence the instrument and it’s results in order to

assure the basic requirement for installations in industrial gas analysis.

• The attendee will be able to evaluate the use of the instrument and will be able to prepare and execute work

that is necessary for the uptime of industrial gas analyzers.

Main course

• Physical principles of infrared absorption

– Double beam instrument

– Single component

– Multi component

• The software and its parameters

• Pneumatic structure of the analyzer

• Pneumatic structure of sample preparation systems

• Start up and use of the gas analyzer

• Preventive maintenance

• Failure diagnosis

• Practical exercises in the laboratory

Duration 2  Days

09
FIDAMAT 5 and 6 intensive SC-G-FID-E

Prerequisites:

General basic knowledge in gas analysis

Target:

• This training class is for personnel from

instrumentation who have already basic knowledge in industrial analysis and who are responsible for the

uptime of analytical equipment, personnel in charge of preventive maintenance and basic repair jobs.

• The attendee will know how to start up a continuous gas analyzer, will know how to work with the control panel

to assure normal operation of the instrument.

• The attendee will be able to evaluate parameters that might influence the instrument and it’s results in order to

assure the basic requirement for installations in industrial gas analysis.

• The attendee will be able to evaluate the use of the instrument and will be able to prepare and execute work

that is necessary for the uptime of industrial gas analyzers.

Main course

• Physical principles for the detection of hydrocarbons

• Flame ionization by different hydrocarbons

• The software and its parameters

• Pneumatic structure of the analyzer

• Pneumatic structure of sample preparation systems

• Start up and use of the gas analyzer

• Preventive maintenance

• Failure diagnosis

• Practical exercises in the laboratory

Duration 2 days

10
OXYMAT 6 + 61 intensive SC-G-OXY-E

Prerequisites General basic knowledge in gas analysis

Target : This training class is for personnel from instrumentation who have already basic knowledge in industrial analysis and who are responsible for the uptime of analytical equipment, personnel in charge of preventive maintenance and basic repair jobs.

• The attendee will know how to start up a continuous gas analyzer, will know how to work with the control panel to assure normal operation of the instrument.

• The attendee will be able to evaluate parameters that might influence the instrument and it’s results in order to assure the basic requirement for installations in industrial gas analysis.

• The attendee will be able to evaluate the use of the instrument and will be able to prepare and execute work that is necessary for the uptime of industrial gas analyzers.

Main course

• Physical principle of paramagnetism – Oxygen measurement – Reference gas

• The software and its parameters

• Pneumatic structure of the analyzer

• Pneumatic structure of sample preparation systems

• Start up and use of the gas analyzer

• Preventive maintenance

• Failure diagnosis

• Practical exercises in the laboratory

Duration 1 day

11
LDS 6 and SITRANS SL SC-G-LDS6-E

Prerequisites Practical expierience of instrumentation and maintenance

Target • Attendee will be able to evaluate the performance of an LDS instrument and work with its software.

• Attendee will be able to perform maintenance and, if necessary, perform minor trouble shooting and exchange of spare parts

Main course

• Principles of laser diode spectroscopy

• LDS measuring principles

• Customer specific application requirements

• LDS software and hardware overview

• LDS sensor alignment and optical fiber handling

• LDS maintenance, service procedures, and basic trouble shooting • LDS procedures for explosion proof versions (if applicable)

• LDS remote control software via modem

Duration 2 days

دوره های برگزار شده :

پتروشیمی جم: برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی SIEMENS
پتروشیمی مبین : برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی SIEMENS
پتروشیمی مارون : آموزش مبانی گاز کروماتوگراف SIEMENS
پتروشیمی ایلام :برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی SIEMENS
پتروشیمی بندر امام:برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی SIEMENS
پلیمر آریا ساسول : :برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی SIEMENS