آنالیتیک :

هیرسا ارایه کننده خدمات طراحی ، ساخت و تامین سیستم های آنالیتیک شامل:

 • هیرسا ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی و ساخت سیستمهای آنالاتیک  و سیستمهای کنترل
 • تامین ستون های GC مویین و پک  و ستون های HPLC ، تجهیزات اندازه گیری ، قطعات یدکی انالایزر و کروماتوگراف گاز و مایع
 • تامین انواع آنالایزر های پروتابل و فلومتر ونشت یاب کروماتوگراف گازی
 • تامین انواع فیلترهای PTFE ، ممبران و سر سرنگی وفیلتر های گس کیلین مورد استفاده در آزمایشگاه های غذا و دارو
 • انواع استاندارد ، رفرنس و کیت های آزمایشگاهی ، اندوتوکسین و کیت های LAL مورد استفاده در صنایع داروسازی
 • هیرسا ارائه دهنده آموزش های تخصصی آنالایزر و کروماتوگراف زیمنس و یوکوگاوا با تاییدیه شرکتهای سازنده
 • هیرسا ارائه دهنده تعمیرات تخصصی ، نگه داری ، سرویس و بهینه سازی سیستمهای آنالاتیک
 • تامین ، فروش و خدمات پس از فروش سیستمهای آنالیز گاز و گاز کروماتوگراف
 • تامین ، فروش  و خدمات پس از فروش سیستمهای آنالیز و کروماتوگراف مایع
 • تامین و فروش انواع دتکتور های گاز و سنسور های نقطه شبنم
 • هیرسا ارائه دهنده تعمیرات تخصصی انواع آنالایزر و کروماتوگراف آزمایشگاهی