ستون های کروماتوگرافی شرکت Agilent :

شرکت اجیلنت (Agilent) تولید کننده طیف گسترده ای از انواع ستون های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی مایع (HPLC) برای پوشش انواع اپلیکیشن ها و استانداردهای USP است .

  • هیرسا ارائه کننده خدمات مشاوره ،فروش و تامین انواع ستون های کروماتوگرافی گازی مویین شرکت اجیلنت (Agilent Capillary Column) با رقابتی ترین قیمت در ایران.
  • هیرسا ارائه کننده خدمات مشاوره ،فروش و تامین انواع ستون های کروماتوگرافی گازی پک شرکت اجیلنت (Agilent Packed Column) با رقابتی ترین قیمت در ایران.
  • هیرسا ارائه کننده خدمات مشاوره ،فروش و تامین انواع ستون های کروماتوگرافی مایع شرکت اجیلنت (Agilent HPLC Column) با رقابتی ترین قیمت در ایران .

انواع ستون های کروماتوگرافی شرکت Agilent :

ستون های کروماتوگرافی گازی مویین (Capillary) شرکت Agilent :

ستون های مویین سری J&W اجیلنت برای آنالیز طیف گسترده ای از فاز ها تولید می شوند و در بین آزمایشگاههای نفت و گاز، صنایع غذایی و دارویی ایران پر کاربرد و شناخته شده می باشد.اجیلنت با تولید انواع ستون های کاپیلاری (مویین) و با پوشش طیف گسترده ای از فازها، کمترین میزان ریزش سطح و پیک های شارپ، بهترین انتخاب برای انالیز گاز با حفظ شرایط استاندارد می باشد.در جدول زیر تمامی سری های ستون های کاپیلاری (Capillary) اجیلنت مشخص شده است.

انواع ستون های کروماتوگراف کاپیلاری اجیلنت :

Type Of Column
Column Series
Description
Agilent Application Specific GC ColumnsBiodiesel Columns
CP-FFAP CB Columns
CP-Select 624 CB Columns
CP-Select 624 Hexanes Columns
CP-Select CB for MTBE Columns
CP-Sil 5 CB for Formaldehyde Columns
CP-Sil 88 Columns
CP-Sil 88 for FAME Columns
CP-Sil 8 CB for Amines Columns
CP-Sil PONA for ASTM D 5134 Columns
CP-SimDist Columns
CP-TAP CB Columns
CP-TCEP for Alcohols in Gasoline Columns
CP-Volamine Columns
CP-Wax 51 for Amines Columns
CP-Wax 57 CB Columns
CP-Wax 57 CB for Glycols & Alcohols Columns
DB-1701P Columns
DB-2887 Columns
DB-5ms EVDX Columns
DB-608 Columns
DB-624 Columns
DB-ALC1 & DB-ALC2 Columns
DB-BAC1 Ultra Inert & DB-BAC2 Ultra Inert Columns
DB-CLP 1 & DB-CLP 2 Columns
DB-Dioxin Columns
DB-EUPAH Columns
DB-FastFAME Columns
DB-FATWAX Ultra Inert Columns
DB-MTBE Columns
CAM Columns
DB-Petro Columns
DB-Select 624 UI <467> Columns
DB-Sulfur SCD Columns
DB-TPH Columns
DB-UI 8270D Columns
DB-VRX Columns
GS-OxyPLOT Columns
HP-88 Columns
HP-PONA Columns
HP-RFG Columns
Lowox Columns
PoraPLOT Amines Columns
Rapid-MS Columns
Select Al2O3 MAPD Columns
Select Biodiesel Columns
Select FAME Columns
Select Low Sulfur Columns
Select Mineral Oil Columns
Select PAH Columns
Select Permanent Gasses Columns
Select Silanes Columns
VF-1701 Pesticide Columns
VF-17ms for PAH Columns
VF-5 Pesticide Columns
VF-DA Columns
Agilent Metal GC ColumnsCP-SimDist UltiMetal Columns
DB-ProSteel Columns
VF-5ht UltiMetal Columns
Agilent High Temperature GC ColumnsDB-1ht Columns
DB-5ht Columns
DB-17ht Columns
VF-5ht Columns
DB-HT Simulated Distillation Columns
VF-5ht UltiMetal Columns
Agilent Chiral GC ColumnsCP-Chirasil Val Columns
CP-Chirasil-Dex CB Columns
CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19 Columns
Cyclodex-B Columns
CycloSil-B Columns
HP-Chiral β Columns
Agilent GC Columns with Smart Key8890 GC Columns with Smart Key
Agilent Guard Columns & Capillary TubingDuraGuard Columns
EZ-Guard Columns
Tubing and Retention Gaps
Ultimate Plus Deactivated Fused Silica
UltiMetal Plus Stainless Steel Capillary Tubing
Agilent LTM GC Columns5975T LTM Column Module
Low Thermal Mass LTM II Columns
Type Of Column
Column Series
Description
Agilent Ultra Inert GC ColumnsDB-1ms Ultra Inert Columns
DB-5ms Ultra Inert Columns
DB-35ms Ultra Inert Columns
DB-624 Ultra Inert Columns
DB-WAX Ultra Inert Columns
HP-1ms Ultra Inert Columns
HP-5ms Ultra Inert Columns
Agilent Low Bleed GC/MS ColumnsDB-1ms Columns
DB-5ms Columns
DB-17ms Columns
DB-35ms Columns
DB-225ms Columns
DB-XLB Columns
HP-1ms Columns
HP-5ms Columns
VF-1ms Columns
VF-5ms Columns
VF-17ms Columns
VF-23ms Columns
VF-35ms Columns
VF-200ms Columns
VF-624ms Columns
VF-1301ms Columns
VF-1701ms Columns
VF-WAXms Columns
VF-Xms Columns
Agilent Standard Polysiloxane GC ColumnsDB-1 Columns
DB-5 Columns
DB-17 Columns
DB-23 Columns
DB-35 Columns
DB-200 Columns
DB-210 Columns
DB-225 Columns
DB-1301 Columns
DB-1701 Columns
HP-1 Columns
HP-5 Columns
HP-35 Columns
CP-Sil 5 CB Columns
CP-Sil 8 CB Columns
CP-Sil 13 CB Columns
High Efficiency Columns
Ultra-1 Columns
Ultra-2 Columns
Agilent WAX GC ColumnsDB-WAX Columns
DB-HeavyWax Columns
DB-FFAP Columns
DB-WAXetr Columns
HP-INNOWax Columns
CP-Wax 52 CB Columns
HP-FFAP Columns
Agilent Intuvo GC ColumnsIntuvo Ultra Inert Columns
Intuvo Low-bleed Columns
Intuvo Premium Polysiloxane Columns
Intuvo WAX Columns
Intuvo PLOT Columns
Intuvo Enviromental Specialty Columns
Intuvo Forensic Specialty Columns
Intuvo Petroleum Specialty Columns
Agilent PLOT GC ColumnsCarboBOND Columns
CarboPLOT P7 Columns
CP-Al2O3/KCl Columns
CP-Al2O3/Na2SO4 Columns
CP-Molsieve 5Å Columns
CP-Silica PLOT Columns
GS-Alumina Columns
GS-Alumina KCl Columns
GS-CarbonPLOT Columns
GS-GasPro Columns
GS-Q Columns
HP-PLOT Al2O3 KCl Columns
HP-PLOT Al2O3 M Columns
HP-PLOT Al2O3 S Columns
HP-PLOT Molesieve Columns
HP-PLOT Q Columns
HP-PLOT U Columns
PLOT PT Columns
PoraBOND Q Columns
PoraBOND U Columns
PoraPLOT Amines Columns
PoraPLOT Q Columns
PoraPLOT Q HT Columns
PoraPLOT S Columns
PoraPLOT U Columns

ستون های کروماتوگرافی گازی پک (Pack Column) شرکت Agilent :

ستون های کروماتوگرافی پک (Packed Column) از اولین ستونهای تولید شده برای کروماتوگرافی و تجزیه تحلیل گازی می باشند.ستون های پک اجیلنت تیوب هایی از جنس شیشه یا فولاد ضد زنگ می باشند که با موادی به نام پک پر می شوند.منظور از مواد پک، موادی است جاذب یا ساپورت پوشش داده شده و یا آغشته شده به فاز جامد می باشد. بر خلاف ستون های کاپیلاری پیک های  شارپ تولید نمی کنند(حساسیت بالایی ندارند) ولی می توانند پیک های گسترده تری تولید کنند.

انواع ستون های پک اجیلنت :

ستون های کروماتوگرافی گازی اجیلنت سری پک (Agilent Packed Column) با طیف گسترده ای از ساپورت ها برای تجزیه و تحلیل انواع نمونه ها با تیوب هایی از جنس نیکل ،فولاد ضد زنگ ،PTFE و UltiMetal که تشکیل شده از ترکیب سطوح استیل و فولاد ضد زنگ می باشند تولید می شوند.ستون های کروماتوگرافی Packed شرکت Agilent با قطر ها و طول های متفاوت برای انواع اپلیکیشن ها قابل سفارش می باشد.

ستون کروماتوگرافی مایع (HPLC) شرکت Agilent :

شرکت اجیلنت از پیشروترین و مدرترین شرکت ها در زمینه توسعه تجهیزات کروماتوگرافی مایع (HPLC) می باشد.شرکت اجیلنت با تولید طیف گسترده ای از ستون های کروماتوگرافی مایع (HPLC Column) با فاز های نرمال و معکوس ، طول ، اندازه ذرات و قطر داخلی متنوع و رزولوشن بالا ، بهترین انتخاب برای تجزیه و تحلیل انواع استانداردهای L پک USP می باشد.سری Zorbax اجیلنت محبوب ترین سری از ستوهای کروماتوگرافی مایع  این شرکت می باشد.

شرکت اجیلنت تولید کننده ستون های کروماتوگرافی مایع در انواع استانداردهای :

C1 ,C2 ,C3 ,C4 ,C5 ,C6 ,C8 ,C18 ,CN ,Phenyl ,Amino ,Diol ,Anion Exchange ,Amide ,Biphenyl

Cation Exchange ,Carbohydrate / Sugar ,Diphenyl ,Chiral ,Phenyl Hexyl ,X100 ,X110 ,X200

در جدول زیر تمامی سری های تولیدی ستون های کروماتوگرافی مایع اجیلنت ذکر شده است.

Column Type
Column Series
Description
Agilent HILIC ColumnsInfinityLab Poroshell 120 HILIC
Zorbax HILIC
Polaris HILIC
Agilent Chiral ColumnsInfinityLab Poroshell 120 Chiral
Agilent Ion Exclusion/Ligand Exchange ColumnsHi-Plex
Agilent Application

Specific Columns

LC Columns for PFC Analysis
Agilent Small Molecule

Column Kits

LC Column Method Development Kits
Column Type
Column Series
Description
Agilent Reversed Phase HPLC ColumnsInfinityLab Poroshell 120
Zorbax
Pursuit, XRs and XRs Ultra
Polaris
HC-C18(2) and TC-C18(2)
Agilent Normal Phase/SFC ColumnsInfinityLab Poroshell 120 for NP/SFC
Zorbax for NP/SFC
Polaris for NP/SFC
Agilent Preparative HPLC ColumnsReversed Phase Prep
Normal Phase Prep