کیت های آزمایشگاهی و سنجش اندوتوکسین :

هیرسا ارايه کننده خدمات تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکتهای:

  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین اندوسیف از شرکت چارلز ریور (Charles River Endosafe Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت لونزا (Lonza Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (Cambrex Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (Thermo Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (RAY BIOTECH Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (PROTEIN TECH Kit)

کیت های آزمایشگاهی اندوسیف (Endosafe) :

شرکت چارلز ریور (Charles River) شرکتی آمریکایی است که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شده است و در زمینه خدمات بالینی ، آزمایشگاهای بالینی ، پزشکی و صنایع بیوتکنولوژی فعالیت دارد.شرکت چارلز ریور محصولات بیولوژیک متنوعی جهت تحقیق و توسعه  برای استفاده در صنایع داروسازی تولید میکند. این شرکت در ایران به واسطه کیت های آزمایشگاهی و کیت های اندوتوکسین اندوسیف (Endosafe) در بین شرکت های داروسازی بسیار شناخته شده می باشد.

محصولات و کیت های آزمایشگاهی اندوسیف (Endosafe) :

هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت اندوسیف (Endosafe)

کیت های آزمایشگاهی شرکت لونزا (Lonza) :

گروه لونزا یک شرکت چند ملیتی ، شیمیایی و بیوتکنولوژی است، که در سال ۱۸۹۷ در کشور سويیس تاسیس شده و مقر اصلی آن در شهر بازل میباشد. شرکت لونزا تولید کننده تجهیزات ، مواد شیمیایی و انواع کیت های آزمایشگاهی جهت توسعه محصولات در صنایع داروسازی و بیولوژیک اعم از مواد شیمیایی آلی، مواد شیمیایی ارگانیک، تولید سفارشی مواد زیست دارویی، سنتز شیمیایی، سیستم های ردیابی و خدمات بخش زیست فناوری می باشد.

شرکت لونزا در سال ۱۸۹۷ در شهر کوچک گامپل سوئیس جهت تولید مواد شیمیایی مانند کلسیوم کاربید تأسیس شد.در سال ۱۹۰۹ شرکت لونزا شروع به تولید کودهای مصنوعی ، ویتامین ها ، اسیدها ، واسطه ها و مواد افزودنی کرد و در سال ۱۹۷۴ پس از ادغام با شرکت آلمینیوم سازی Alusuisse وارد بخش بیوتکنولوژی شد.گروه شیمیایی لونزا شامل دو بخش Lonza Pharma, Biotech & Nutrition (بخش صنایع دارویی ، بیوتکنولوژی و تغذیه شرکت لونزا) و Lonza Specialty Ingredients (مواد و عناصر خاص شرکت لونزا برای حفاظت) می باشد.شرکت لونزا در ایران در بین شرکت های داروسازی برای قیمت رقابتی در زمینه کیت های آزمایشگاهی و سنجش اندوتوکسین بسیار شناخته شده می باشد.

محصولات شرکت لونزا (Lonza) :

هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت لونزا (Lonza)

کیت های آزمایشگاهی ترمو (Themo) :

شرکت ترمو فیشر سایینتیفیک (Thermo Fisher Scientific) یک شرکت آمریکایی است که در سال ۲۰۰۶ با ادغام دو شرکت ترمو الکترون و فیشر ساینتیفیک تاسیس شده است.ترمو فیشر یکی از معروف ترین شرکت های جهان در زمینه تولید ابزارهای علمی ، ابزاردقیق ، مواد مصرفی و نرم افزاری و خدماتی در زمینه مراقبت های بهداشتی ،آزمایشگاهی ، آکادمی ، و صنعت (از جمله در بخش های بیوتکنولوژی و داروسازی) است.ترمو فیشر تولید کننده انواع استانداردهای آزمایشگاهی ، تجهیزات ، کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین مورد استفاده در صنایع داروسازی میباشد.

کیت ها و محصولات آزمایشگاهی شرکت ترمو فیشر (Thermo Fisher) :

هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت ترمو (Thermo)

کیت های آزمایشگاهی وکو (Wako) :

محصولات و کیت های آزمایشگاهی وکو (Wako) :

محصولات و کیت های آزمایشگاهی وکو (Wako) :

هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت وکو (Wako)

هیرسا ارایه کننده بهترین قیمت و مشاوره فنی در زمینه تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین.

شرکت هیرسا ارائه کننده خدمات تامیین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت های :
چارلز ریور-اندوسیف (Endosafe ) ، لونزا (Lonza) ، ترمو ساینتیفیک (Thermo) ، وکو (Wako) ، کمبریکس (Cambrex) ، پروتئین تک (Proteintech) و ……