هیرسا ارئه کننده خدمات واردات ، تامین و فروش انواع ستون های کروماتوگرافی گازی (ستون های GC) با رقابتی ترین قیمت در ایران .

تامین و فروش انواع ستون های GC از نوع Pack Column و Capillary Column با رقابتی ترین قیمت در ایران .

Agilent , Restek , Sigma Aldrich , Supelco , Thermo , Mega , Ohio Valley , Grace ,….

ستون های کروماتوگرافی گازی شامل دو دسته ستون های مویین و ستون های پک می باشند .

ستون های کروماتوگرافی گازی پک (Pack Column):

لوله های از جنس فولاد ضد زنگ یا شیشه می باشند که توسط مواد پک (مواد جاذب) پر شده اند .

ستون های کروماتوگرافی گازی کاپیلاری یا مویین (Capillary Column) :

ستون هایی باريك چند دهم ميلي متری كه فاز ساكن به صورت يك مايع ويسكوز با قطری در حد چند دهم میکرومتر ديواره داخلي ستون را مي پوشاند.