هیرسا ارئه کننده خدمات مشاوره ، تامین و فروش انواع ستون کروماتوگرافی مایع و گارد HPLC با رقابتی ترین قیمت در ایران .

تامین و فروش انواع ستون کروماتوگرافی مایع و گارد HPLC ، با انواع فازها و USP کدهای مختلف با رقابتی ترین قیمت .

تامین ستون و گارد از شرکت های‌‌ :

اجیلنت ، واترز ، زیگما ، سوپلکو ، ترمو ، همیلتون ، دایسل ، جی ال ساینس ، کروماسیل ، رستک ، توسو و ….

HPLC column from: Agilent, Waters, Varian, Supelco, Sigma Aldrich, Merck, SGE, Restek, Thermo,

Shimadzu, Phebomenex, GL Sciences, Grace, Daicel, Hamilton, Macherey-Nagel (MN),

ACE, Kromasil, Shodex, Imtakt, Sepax, SIELC, YMC, GE, Perkin Elmer,

Whatman, Tosoh, MZ, Dr Maisch, Hichrom, Mega ,….